Zapytania ofertowe

RETOS Czapka Spółka Jawna
mieszcząca się w Skoczowie przy ulicy Góreckiej 45, NIP 548-261-50-55,
biorąca udział w konkursie na dofinansowanie realizacji złożonego projektu o nr WND-RPSL 03.02.00-24-014F/16-001,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ogłasza przetarg na dostawę, montaż i szkolenie pracowników następujących urządzeń:

1. Hamownia podwoziowa do pomiaru mocy w samochodach ciężarowych i autobusach z systemem aktywnego pomiaru mocy traconej:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania - opis zagadnienia
Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy

2. Suwnica natorowa, jednodźwigarowa z dźwigarem walcowanym:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania - opis zagadnienia
Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy

3. Zestaw do napraw ram pojazdów użytkowych zasilany pompami pneumatyczno-hydraulicznymi i siłownikami jednostronnego działania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do zapytania - opis zagadnienia
Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy
W związku z zakończeniem procesu zbierania zapytań ofertowych prezentujemy protokół z wyboru ofert:


Protokół wyboru oferty: "Hamownia podwoziowa do pomiaru mocy w samochodach ciężarowych i autobusach z systemem aktywnego pomiaru mocy traconej"

Protokół wyboru oferty: "Suwnica natorowa, jednodźwigarowa z dźwigarem walcowanym"

Protokół wyboru oferty: "Zestaw do napraw ram pojazdów użytkowych zasilany pompami pneumatyczno-hydraulicznymi i siłownikami jednostronnego działania"